Red Thunder™ Biodegradable Degreaser

kr230,00 kr287,50

Produktinformation
Denna mycket koncentrerade, icke-kaustiska och aluminiumsäkra Avfettningsmedel är perfekta valet för förtvätt av fordon

Späd upp till 1:10.

Qty:
Jämföra
Vikt 4000 g